• banner catena
 • “Dorim ca în cadrul evenimentelor AMRPR rezidenţii să găsească oportunităţi de a participa activ la dezvoltarea știinţifică a psihiatriei”

  Interviu cu Dr. Victor Oanca, Președintele Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România

  Anul acesta veţi organiza Congresul Naţional al Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România alături de cel al Federaţiei Europene al Rezidenţilor în Psihiatrie, evenimente ce vor avea loc în aceeași perioadă la București. Ce ne puteţi spune despre aceste evenimente?

  În cadrul Congresului Naţional al Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în specialităţile psihiatrie și psihiatrie pediatrică rezidentii vor avea oportunitatea să prezinte lucrări și să participe la workshop-uri organizate de personalităţi renumite în psihiatria românească. Rezidenţii au posibilitatea să organizeze prezentări și postere în cadrul congresului care aduc la zi cunoștiinţele în domeniul nostru.

  Anul acesta în mod special este un eveniment deosebit datorită Forumului Federaţiei Europene al Rezidenţilor. În cadrul acestui Forum vin rezidenţi din toată Europa (și nu numai) ca reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale de unde provin. Forumul este o oportunitate de a cunoaște persoane din întreaga lume interesaţi de psihiatrie, de a cunoaște alte sisteme de sănătate și de a face schimb de idei și opinii. În fiecare an, sunt prezenţi la Forum experţi din toate domeniile psihiatriei și este o ocazie unică, pentru că anul acesta se petrece în București.

  Care este tema principală în cadrul acestor evenimente?

  Tema Congresului Naţional al Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie este „Trauma complexă și implicaţiile ei în psihiatrie” iar al Forumului Federaţiei Europene al Rezidenţilor în Psihiatrie este „Empowering the Trainee”.

  Există puncte comune între cele două eveni-mente?

  Ambele se adresează rezidenţilor în psihiatrie și psihiatrie pediatrică. Dorim ca în cadrul acestor evenimente rezidenţii să găsească oportunităţi de a participa activ la dezvoltarea știinţifică a psihiatriei și de a fi implicaţi în propria pregătire.

  În cadrul Forumului se discută oportunităţi prin care medicii rezidenţi pot participa activ la propria pregătire profesională și de asemenea oportunităţi prin care pot îmbunătăţi îngrijirea pacientului psihiatric. Considerăm că acesta este spiritul Asociaţiei Medicilor Rezidenţi din România.  În acest an dorim să iniţiem o tradiţie în cadrul Adunării și să invităm asociaţii non-guvernamentale să fie prezente. În acest mod, sperăm să încurajăm rezidenţii să cunoască întreg traseul pacienţilor psihiatrici, nu numai cel din cadrul spitalului. Și, de ce nu, să încurajăm participarea ca și voluntari în cadrul acestor organizaţii.

  Care sunt așteptările dumnea-voastră în urma acestor evenimente importante?

  Doresc ca în urma acestor evenimente să se implice activ cât mai mulţi rezidenţi în cadrul Asociaţiei. Dorim ca de la an la an Asociaţia să ofere cât mai multe oportunităţi membrilor săi prin organizarea de evenimente și crearea de oportunităţi pentru aceștia.

  Care sunt problemele cu care se confruntă rezidenţii din România în comparaţie cu rezidenţii din alte ţări europene?

  Uniunea Europeană a Medicilor Specialiști a publicat în 2017 un îndrumător în ceea ce privește educaţia medicilor rezidenţi în psihiatrie. În cadrul acestui memoriu sunt specificate că în cadrul rezidenţiatului medicul rezident în psihiatrie trebuie să urmeze un curs de psihoterapie supervizat, ceea ce nu se întâmplă actualmente în România. Acest aspect este prezent în multe ţări din Uniunea Europeană dar cu precădere în estul Europei. Din interacţiunile mele cu rezidenţi din alte ţări am observat că România este printre primele locuri la birocraţie, suportul pe hârtie al datelor medicale fiind înlocuit în alte ţări prin sisteme informatice ușor de accesat.

  Există vreo îmbunătăţire în sistemul medical pentru a determina tinerii medici să rămână și să practice medicina în ţară?

  România este printre ţările din Europa care contribuie cel mai puţin din PIB în domeniul sănătăţii. Iar acest lucru se resimte în viaţa de zi cu zi prin lipsa materialelor, lipsa personalului calificat, a personalului auxiliar și a condiţiilor în care pot fi trataţi pacienţii. Prin toate aceste lipsuri calitatea actului medical are de suferit. Orice persoană are dreptul la sănătate și asta implică accesul la acte medicale de cel mai înalt nivel. Medicii sunt preocupaţi de aceste aspecte și în fiecare an participă la congrese și adunări din cadrul specialităţilor aferente pentru a oferi un act medical cât mai adecvat pacienţilor. Când mediul de lucru nu creează condiţiile necesare unui act medical satisfăcător intervine frustrarea medicului și a pacientului asupra stării lucrurilor. Până când nu vor mai fi alocate mai multe resurse în domeniul medical materializate prin îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, tinerii medici vor pleca în continuare în străinătate pentru a nu compromite actul medical pe care se străduiesc să îl îndeplinească.

  Care sunt proiectele principale ale Asociaţiei Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România?

  Asociaţia Medicilor Rezidenţi în Psihiatrie din România se ocupă în fiecare an de organizarea Adunării Naţionale. De asemenea organizează workshop-uri și cuvântări în centre universitare unde s-a exprimat dorinţa pentru acest lucru. Anul acesta dorim să instituim o tradiţie în cadrul Adunării, inspirată de către modelul Forumului European. Dorim să organizăm grupuri de lucru în cadrul Asociaţiei care să se ocupe de domeniile de interes ale rezidenţilor, fie ele știinţifice sau administrative.

  Există o colaborare interdisciplinară între psihiatrie și alte specialităţi medicale?

  Pacientul psihiatric poate prezenta tare organice ca și orice alt pacient. Din ce în ce mai mult, în ultimii ani, medicii de pe alte specialităţi au înţeles importanţa comorbidităţii psihiatrice în tratamentul bolilor somatice astfel încât vedem în cadrul congreselor de pediatrie, medicină internă și cardiologie prezentări care explorează acest subiect. Sunt bucuros când un coleg de pe o altă specialitate cere un consult interclinic pentru un pacient, atunci când a fost exclusă orice altă cauză organică, întrucât știu că astfel pacientul are parte de cele mai bune îngrijiri medicale.

  În încheiere vă rugăm să transmiteţi un mesaj colegilor dumneavoastră care vor fi prezenţi la cele două evenimente.

  Sper să văd un număr cât mai mare de participanţi în cadrul congresului. Vorbesc în numele echipei de organizare când vă spun că dorim ca aceste evenimente să fie memorabile și de ajutor participanţilor.

  Să ne asumăm responsabilitatea propriei noastre pregă-tiri profesionale este datoria ce o avem faţă de pacienţi și faţă de noi înșine!

  Related Posts