• banner catena
 • IRM şi CT în patologia oncologică

  A. IRM în patologia abdomino-pelvină

  I. IRM hepato-bilio-pancreatic

  Aplicațiile IRM în patologia hepatică:
  • depistează și caracterizează leziunile focale solide intrahepatice: leziuni primare (hiperplazia focală nodulară, adenom, hepatocarcinom, colangiocarcinom intrahepatic etc.) și leziuni secundare (metastaze cu diferite puncte de plecare);
  • este utilă în evaluarea ficatului cirotic (aprecieri morfologice asupra ficatului);
  • diferențiază nodulii regenerativi hepatici de nodulii displazici;
  • caracterizează, în patologia hepatică difuză, steatoza hepatică, hemosideroza și hemocromatoza;
  • diferențiază leziunile chistice hepatice: chiste simple, abcese, hamartoame biliare, determinări secundare chistice;
  • caracterizează leziuni hepatice vasculare: șunturi arterio-venoase, sindrom Budd Chiari, patologia venei porte.

  Aplicațiile IRM în patologia pancreatico-biliară:
  În patologia tumorală pancreatică:
  • aduce informații suplimentare în diagnosticul diferențial de pancreatită cronică pseudotumorală vs neoplasm pancreatic (tumori mucinoase papilare intraductale, adenocarcinoame pancreatice);
  • este utilă pentru monitorizarea pacientilor tratați pentru neoplasme pancreatice;
  • utilă pentru detecția precoce a recidivei tumorale, a extensiei locoregionale sau la distanță;
  În patologia malformativă a pancreasului și a căilor biliare hepatice și extrahepatice;
  În patologia inflamatorie de tip colangitic;
  În cazul obstrucțiilor biliare, pentru determinarea naturii obstacolului, a
  localizării și a aspectului arborelui biliar în aval și amonte de obstacol.

  Secvența colangiopancreatografie IRM (MRCP):

  ColangioRM este tehnica neinvazivă de elecție în explorarea arborelui biliar (intra- și extrahepatic) și a ductului pancreatic;
  • este superior CT în evaluarea neoplasmelor pancreatice chistice, deoarece evidențiază prezența/absența comunicării cu ductul pancreatic principal;
  • este utilă în alegerea tratamentului specific fiecărui tip de tumoră în parte; rezultatele obținute sunt comparabile cu ERCP (tehnică invazivă cu rezolutie spațială înaltă).
  Avantajele colangiopancreatografiei IRM fata de ERCP:
  • tehnică neinvazivă (fară manipulare endoscopică),
  • neiradiantă, fără substanță de contrast,
  • fără complicații iatrogene (post ERCP risc de 5%, de ex. pancreatită).
  II. IRM în patologia splenică
  Leziunile splenice sunt descoperite incidental în cadrul unei explorări IRM abdominale sau sunt descoperite
  ecografic sau tomografic și trimise pentru evaluare superioară prin rezonanță magnetică.

  III. IRM în patologia suprarenală
  Rezonanța magnetică aduce informații superioare celor obținute prin tomografie computerizată: diferențiază
  mai ușor decât CT leziunile benigne suprarenaliene (adenom) de cele maligne primare sau secundare.
  Depistează grăsimea intralezională, tipică pentru adenom, prin folosirea secvențelor în ponderație T1 (in
  phase/out of phase). De multe ori nu mai este nevoie de administrarea substanței de contrast i.v.

  IV. IRM și CT în patologia renală
  Sunt metode neinvazive de vizualizare a întregului aparat excretor (rinichi, uretere, vezică urinară). Atât IRM cât și CT pot caracteriza corespunzător patologia tumorală și infecțioasă renală. Odată cu introducerea urografiei RM se poate evalua și patologia sistemului excretor renal. CT este superioară IRM în depistarea litiazei renale și ureterale.

  Aplicații ale UroIRM:
  • în caracterizarea unor leziuni cu caracter incert la CT: leziuni mici (sub 1 cm) a căror iodofilie este dificil de apreciat tomografic,
  • în diferențierea unui chist cu complicații (hemoragice, infecțioase) de o leziune solidă renală,
  • permite o analiză morfologică și funcțională net superioară urografiei convenționale;
  Indicații: hidronefroze congenitale, formațiuni tumorale, malformații, calculi, stenoze.

  V. IRM prostată
  Prostata prezintă de multe ori la vârstnici un aspect heterogen al glandei centrale (datorită hiperplaziei benigne și/sau modificărilor inflamatorii) care face dificilă detecția precoce a leziunilor maligne prin examinarea ecografică.IRM aduce informații suplimentare ecografiei prin capacitatea excelentă de vizualizare a arhitecturii zonale prostatice și a leziunilor de mici dimensiuni.

  Protocoale IRM de prostată multiparametrice permit evaluarea:
  • morfologiei (imagini T2 ponderate),
  • perfuziei lezionale (IRM cu contrast dinamic),
  • densității tisulare (difuzia RM cu evaluarea hărtii ADC),
  • metabolismului (spectroscopia RM).

  IRM permite caracterizarea de finețe a leziunilor prostatice conform unei scale de gradare de la benign la malign, cu impact în decizia terapeutică (monitorizare, radioterapie, intervenție chirurgicală).
  IRM este metoda imagistică cu cea mai mare sensibilitate în evaluarea extensiei locale a tumorii (informație necesara pentru planning-ul terapeutic).
  IRM permite localizarea leziunilor suspecte și ghidarea biopsiei în arii mai dificil de abordat pe cale intrarectală (cancere inferioare, cancere ventrale).

  Avantaje IRM de prostată față de CT:
  • caracterizează mult mai bine leziunile focale intraparenchimatoase;
  • este neiradiantă – investigația de elecție la persoanele tinere, la cele care au nevoie de examinări imagistice seriate și la gravide;
  • capacitate de achiziție multiplanară. Protocolul de achiziție IRM se poate completa cu angiografia RM arterială și venosă abdominală, cu sau fără substanță de contrast, pentru identificarea unor leziuni stenozante, tromboze, ocluzii, malformații vasculare sau a unor semne de invazie vasculară tumorală.

  VI. IRM în patologia ginecologică
  • IRM aduce informații de finețe, cu posibilitate de reconstrucții bi- și tridimensionale, asupra leziunilor complexe pelviene;
  • IRM prezintă o sensibilitate de 93% și o specificitate de 97% în detecția tumorilor maligne;
  • permite identificarea originii în cazul tumorilor pelvine, inclusiv a celor insuficient caracterizate ecografic;
  • permite, prin detecția componentelor grăsoase, sangvine sau fibroase intratumorale, un diagnostic de încredere în cazul chistelor dermoide, endometrioamelor sau fibroamelor uterine (cele mai frecvente patologii care mimează ecografic patologia malignă);
  • în cazul leziunilor chistice solide anexiale la pacientele tinere cu markeri tumorali ușor crescuți cu aspect ,,borderline” (cu suprapuneri ale caracterelor de benignitate-malignitate), IRM pelvin aduce informatii suplimentare, utile chirurgului în planificarea unei intervenții conservatoare sau radicale și în selecția preoperatorie a pacientelor potrivite pentru laparoscopie vs laparotomie;
  • IRM este utilă în identificarea cazurilor în care se pot evita proceduri chirurgicale extensive.

  Aplicații:
  – Stadializarea neoplasmelor ginecologice: IRM reprezintă investigația imagistică de primă linie în stadializarea cancerului cervical (invazie parametrială) și endometrial (invazie miometrială și cervicală) și în caracterizarea maselor anexiale.
  – Ghidarea tratamentului: chirurgical versus radioterapie în cancerul cervical; histerectomie radicală și limfadenectomie versus histerectomie simplă în cancerul endometrial.
  – Detecția recurențelor: contrastul tisular superior permite detecția precoce a bolii pelvine localizate.

  VII. IRM testicular
  • permite caracterizarea suplimentară a leziunilor testiculare și scrotale decelate în examinarea ecografică;
  • permite evaluarea tumorilor testiculare și a gradului de diseminare locală sau la distanță în momentul diagnosticului, cu impact în alegerea tratamentului oncologic adecvat pentru pacient;
  • utilă în monitorizarea posttratament a tumorilor testiculare;
  • permite detectarea precoce a recidivelor tumorale.

  B. IRM mamar:
  Este util în diagnosticul leziunilor benigne (chisturi, abccese, fibroză, fibroadenoame, ectazii ductale, hiperplazie ductală) și în diagnosticul leziunilor maligne: localizarea, distribuția, stadializarea și depistarea determinărilor secundare.

  Indicații:
  • detecția cancerului primitiv al sânului cu nodul echivoc în examinarea ecografică sau mamografică convențională;
  • detecția leziunilor multifocale, în special a cancerului lobular;
  • detecția carcinomului contra-lateral;
  • detecția metastazelor în limfoganglionii axilari la un cancer primar neștiut/nediagnosticat;
  • evaluarea invaziei peretelui toracic;
  • retracția suspectă a mamelonului, fără modificări decelabile în examinarea mamografică conventională (Rx) sau ecografică;
  • evaluarea implanturilor de sân;
  • screening la pacientele cu risc înalt de cancer (de exemplu: paciente cu predispoziție familială);
  • evaluarea statusului preterapeutic/preoperator (stadializare), în special în cazul sânilor denși în examinarea mamografică convențională;
  • biopsia MR ghidată a leziunilor invizibile la mamografia convențională sau ecografie;
  • evaluarea și monitorizarea răspunsului la tratamentul adjuvant chimioterapic.

  În comparație cu mamografia convențională (Rx) sau cu ecografia:
  • este o tehnică neiradiantă;
  • oferă imagini de ansamblu ale sânilor;
  • este independentă față de operator, comparativ cu examenul ecografic;
  • oferă o rezoluție spațială înaltă 0,8×0,8×2-3mm);
  • detectează leziunile nedecelabile mamografic sau ecografic;
  • detectează și localizează precis leziunile și apreciază extensia și mărimea acestora;
  • face diagnosticul diferențial benign–malign.

  C. IRM în patologia oncologică cerebrală:

  Secvente dedicate:

  DTI (Diffusion Tensor Imaging)
  Este o tehnică neuroimagistică de măsurare a difuziei anizotrope, care permite vizualizare in vivo a tracturilor de substanță albă. Aduce informații importante privind organizarea geometrică și microstructurală a substanței albe.
  Este eficientă în depistarea bolilor care provoacă deteriorare sau deplasare axonală.

  În eveluarea imagistică a tumorilor cerebrale DTI permite delimitarea tumorilor și evaluarea țesutului peritumoral (infiltrația, devierea și distrucția tracturilor) și este utilă în distingerea gliomului de metastazele solitare, în stabilirea protocolului preoperator, a tratamentului radioterapeutic și în evaluarea răspunsului la terapie.

  PWI– Perfusion Weighted Imaging
  Perfuzia IRM și CT (PWI) aduce indicii asupra funcției cerebrale prin măsurarea unor parametri hemodinamici precum: volumul sangvin cerebral, fluxul sangvin cerebral și timpul mediu de tranzit.
  În evaluarea imagistică a tuorilor cerebrale, PWI face diagnosticul diferențial rest/recidivă tumorală versus necroză postiradiere, când secvențele convenționale IRM sunt echivoce; evaluează neovascularizația intratumorală, care se corelează cu gradul tumoral (diferențiere glioame “low grade” de glioame “high grade”); evaluează noninvaziv tumorile: prin combinarea mai multor parametri de difuzie și perfuzie (ADCmin, rCBV max) se pot diferenția tumori maligne intracerebrale gadolinofile;
  PWI este utilă în planningul preterapeutic, pentru optimizarea managementului pacientului(chimioterapie, radioterapie, chirurgie); evaluează precoce eficiența agenților terapeutici, în special a celor care suprimă creșterea vaselor de sânge intratumorale.

  Spectroscopia prin rezonanță magnetică (MRS)
  Oferă, non-invaziv, informații despre metabolismul și structura biochimică a unor organe și țesuturi. MRS pune în evidență metaboliți al căror dezechilibru poate indica diverse afecțiuni.

  Aplicații ale spectroscopiei în patologia oncologică cerebrală:
  • caracterizează și diferențiază leziunile focale intraparenchimatoase cerebrale: tumori (stadializarea gradului de malignitate), metastaze, abcese, leziuni demielinizante, limfom, encefalite;
  • este utilă în monitorizarea postterapeutică a tumorilor cerebrale (diferențiază restul/recidiva tumorală de modificările posttratament);

  SWI – Susceptibility Weighted Imaging
  SWI este o tehnică recentă în neuroimagistică medicală, care folosește diferențele de susceptibilitate magnetică dintre țesuturi și oferă un contrast net superior față de imaginile PD, T1, T2 și T2* 2D GRE. SWI este cea mai bună metodă de vizualizare a sistemului venos cerebral; SWI detectează depozitele de fier din țesuturi,
  microcalcificările și microhemoragiile intraparenchimatoase.

  În patologia tumorala, SWI este utilă în detectarea hemoragiilor intratumorale, în delimitarea și caracterizarea tumorilor și în evidențierea venelor de drenaj.

  DWI – Diffusion Weighted Imaging
  DWI investighează difuzia apei la nivel celular, oferind informații funcționale esențiale despre țesuturi. DWI caracterizează leziunile infracentimetrice și modificările intraparenchimatoase, înainte ca acestea să fie vizibile în secvențele convenționale (morfologice). Recent, difuzia s-a dezvoltat dincolo de patologia cerebrală și are azi diverse aplicații extracraniene.
  Aplicații clinice ale DWI în patologia oncologică:
  • detectarea și caracterizarea formațiunilor tumorale primare și secundare;
  • diagnosticul diferențial benign vs malign.
  • caracterizarea tumorilor și ghidarea biopsiei;
  • urmărirea evoluției tumorilor postradioterapie/chimioterapie;
  • în patologia medulară: diagnostic diferențial tumori versus infarct medular, leziuni demielinizante, contuzii medulare etc.

  „Whole Body Diffusion MRI”:
  • Screening al întregului corp pentru depistarea focarelor tumorale la distanță (ganglionare, hepatice, osoase etc.); studii recente au demonstrat o sensibilitate și specificitate similare cu ale imaginilor PET;
  • caracterizarea în detaliu a tumorilor primare/secundare;
  • monitorizarea evoluției în cursul radioși chimioterapiei.

  Echipa medicala MEDINST Diagnostic
  Româno-German

  MADinst

  Medinst Diagnostic Româno-German funcționează din anul 1997 în cadrul Institutului Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București.

  Related Posts