• banner catena
 • Monitorizarea dozimetrica de arie in laboratoarele de radiologie si imagistica medicala

  Monitorizarea dozimetrica

  In activitatea cabinetelor de radiologie si imagistica medicala, un aspect important pentru sanatatea personalului medical, a pacientilor, a populatiei si protectia mediului inconjurator este reprezentat de monitorizarea dozimetrica de arie in incintele radiologice.

  Expunerea la radiatii ionizante vizeaza, in afara personalului expus profesional, si populatia constituita, de exemplu, din pacientii din sala de asteptare, persoanele care locuiesc in vecinatatea cabinetului de radiologie sau alti medici care nu sunt incadrati ca persoane expuse profesional.

  Toate activitatile ce implica riscul de expunere la radiatii ionizante necesita autorizare de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) sau pot fi exceptate de la autorizare daca sunt indeplinite cerintele stabilite in ”Normele Fundamentale de Securitate Radiologica” – NFSR 01 [1].

  Rolul expertului in activitatea de autorizare

  In cazul tutoror activitatilor, expertul, posesor de permis nivel 3 emis de CNCAN, se dovedeste a fi indispensabil in realizarea documentatiei de autorizare, stabilirea grupului de persoane potential expus la radiatii, dar si in calcularea echivalentului de doza ambientala.

  Documentatia necesara

  Expertul autorizat CNCAN este consultat pentru a intocmi documentatia de autorizare sau de exceptare de la autorizare.

  Documentatia contine Planul de Radioprotectie ce trebuie sa urmareasca cele trei principii importante stabilite de Comisia Internaţionala pentru Protecţia Radiologica (ICRP) si implementate in normele CNCAN:

  • Justificarea activitatilor: Toate activitatile care conduc la expunerea la radiatii ionizante trebuie sa fie justificate, precizandu-se avantajele lor economice, sociale sau de alta natura, in comparatie cu detrimentul pe care ar putea sa il cauzeze sanatatii.
  • Optimizarea protecţiei: Pentru toate activitatile trebuie sa se demonstreze ca sunt intreprinse toate actiunile pentru a asigura optimizarea radioprotectiei (toate expunerile la radiatii ionizante sa fie mentinute la cel mai scazut nivel rezonabil posibil, luand in considerare factorii economici si sociali). Acest principiu este cunoscut sub numele de ALARA (As Low As Reasonably Achievable).
  • Limitarea dozelor si constrangeri de doza: Suma dozelor anuale inregistrate de persoanele expuse profesional, persoanele in curs de pregatire si persoanele din populatie nu trebuie sa depaseasca limitele de doza prevazute de ”Normele Fundamentale de Securitate Radiologica”.

  Expertul este cel in masura sa stabileasca care sunt persoanele expuse profesional care necesita monitorizare dozimetrica individuala si care sunt punctele din locatia in care se desfasoara activitatea in care trebuie facuta monitorizare dozimetrica de arie.

  In functie de riscul de expunere la radiatii ionizante calculat de catre expert, exista doua categorii de persoane expuse profesional:

  • Categoria A: cuprinde persoanele expuse profesional pentru care exista o probabilitate semnificativa de a primi o doza anuala efectiva sau o doza anuala echivalenta mai mare decat trei zecimi din limita de doza stabilita in normele CNCAN
  • Categoria B: alte persoane decat cele prevazute in categoria A.

   Monitorizarea dozimetrica individuala cu sisteme dozimetrice pasive

  Pentru persoanele expuse profesional si care fac parte din categoria A este necesara monitorizarea dozimetrica individuala lunara folosind sisteme dozimetrice pasive.

  Sistemele dozimetrice pasive sunt acele dozimetre ce nu depind de surse externe de energie (ex. baterii, acumulatori) si sunt furnizate de catre un Organism Dozimetric Acreditat de catre CNCAN.

  In cazul in care expertul stabileste ca persoanele expuse profesional pot fi incadrate la Categoria B si dupa obtinerea acordului CNCAN pentru aceasta incadrare, monitorizarea dozimetrica individuala se poate efectua prin dozimetria de arie (cf. Art. 83, al. (2) din ”Normele de securitate radiologica in practicile de diagnostic si radiologie interventionala” – NSR 11 [2]), cu respectarea cerintelor stabilite in capitolul 7.7 din NSR 11.

  Monitorizarea dozimetrica de arie 

  In monitorizarea dozimetrica de arie se determina, in primul rand, echivalentul de doza ambiental. Acesta este evaluat pentru zonele din vecinatatea surselor de radiatii ionizante sau zonelor in care au loc activitati ce implica utilizarea de surse de radiatii ionizante.

  Toate aceste zone sunt stabilite de catre expertul acreditat CNCAN in documentatia de autorizare.

  Monitorizarea dozimetrica de arie poate fi realizata atat cu sisteme dozimetrice active (electronice) cat si cu sisteme dozimetrice pasive (de exemplu dozimetrul termoluminescent sau cel fotografic).

  Dozimetrul electronic este un dozimetru cu citire directa, care insumeaza valorile dozelor inregistrate.  Acest tip de dozimetru este deosebit de util, deoarece are prag de alarmare (la depaşirea unei valori presetate de debit de doza) şi citire directa (cunoaşterea dozei se face in timp real). Cu toate acestea, acest tip de dozimetru nu raspunde bine in campuri pulsatorii sau complexe (cf. literaturii de specialitate [4], [5], [6]).

  In evaluarea echivalentului de doza ambiental sunt recomandate dozimetrele termoluminescente, care au urmatoarele caracteristici si avantaje:

  1. Dozimetria prin termoluminescenţa reprezinta o metoda moderna pentru evaluarea dozei individuale si a dozei ambientale.
  2. Este posibila monitorizarea continua a mediului de lucru, prin determinarea echivalentului de doza ambientala, pe toata perioada de monitorizare, spre deosebire de masuratorile periodice cu debitmetre de radiaţii, care ofera doar valoarea debitului de radiatii la momentul efectuarii masuratorii. Acest lucru presupune monitorizarea mediului de lucru pe toata durata de functionare a instalatiei radiologice.
  3. Dozimetrul termoluminescent este un dozimetru integrator, recomandat in campurile pulsatorii de radiatii specifice aplicatiilor medicale, acolo unde dozimetrele electronice, din cauza timpului mare de raspuns, nu inregistreaza corespunzator semnalul util pentru evaluarea echivalentului dozei.

  Dozimetrele sunt amplasate in punctele definite in planul de radioprotectie si autorizatia de functionare de la CNCAN pentru monitorizarea mediului de lucru, intervalul de masurare fiind stabilit de comun acord cu responsabilul cu securitatea radiologica.

  Peridiocitatea masuratorilor se realizeaza bianual (Conform NSR 11 – ”Norme de securitate radiologica in practicile de diagnostic si radiologie interventionala”).

  Dupa fiecare reparatie sau schimbare de instalatie radiologica se vor face si masuratorile radiologice ale mediului de lucru.

  Masuratorile se pot efectua in aceeaşi luna pentru toate punctele sau prin rotaţie, astfel incat sa se asigure numarul necesar de determinari anuale.

  Despre DOZIMED

  DOZIMED este singurul Organism Dozimetric Acreditat din Romania care este membru cu drept de vot in European Radiation Dosimetry Group (EURADOS), organizatia europeana care contribuie la dezvoltarea tehnico-stiintifica a dozimetriei radiatiilor ionizante.

  Compania le ofera persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante o gama completa de servicii de dozimetrie individuala, fiind singurul laborator autorizat pentru toate tipurile de determinari de doza datorate expunerii profesionale: la nivelul intregului organism, la cristalin si la extremitati.

  DOZIMED ofera servicii de monitorizare dozimetrica individuala pentru toate domeniile de activitate din domeniul nuclear: medicina, industrie, educatie, radioactivitate naturala, cercetare nucleara.

  Incepand cu anul 2010, DOZIMED ofera servicii de monitorizare dozimetrica a incintelor radiologice cu ajutorul sistemului dozimetric termoluminescent.

  Laboratorul de dozimetrie poate pune la dispozitie dozimetre termoluminescente Panasonic tip UD-802AT sau Harshaw cu detectori 700H pentru determinarea echivalentului de doza ambiental H*(d) in punctele de interes specificate in planurile de amplasare a echipamentelor radiologice din cadrul laboratoarelor de radiologie de diagnostic, radiologie intervenţionala, radiologie pediatrica,  medicina nucleara, control nedistructiv, inspecţie etc. 

  Bibliografie

  [1] CNCAN – ”Normele Fundamentale de Securitate Radiologica” – NFSR 01, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN nr. 14/24.01.2000 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 404 bis / 29.08.2000

  [2] CNCAN ”Normele de securitate radiologica in practicile de diagnostic si radiologie interventionala” – NSR 11

  [3] P. Ambrosi, M. Borowski, M. Iwatschenko, „Considerations concerning the use of counting active personal dosemeters in pulsed fields of ionizing radiation”, Radiat. Prot. Dosimetry (2010), 139 (4), 483-493

  [4] U. Ankerhold, O. Hope, P. Ambrosi, „Deficiencies of active electronic radiation protection dosemeters in pulsed fields”, Radiat. Prot. Dosimetry (2009), 135 (3), 149-153

  [5] M. Ginjaume, „Performance and approval procedures for active personal dosemeters”, Radiat. Prot. Dosimetry, (2011), 144 (1-4), 144-149

  Pentru informatii suplimentare sau solicitarea serviciului, sunati la 021/457.46.04/5, 0727.357.913 sau
  trimiteti email pe adresa: office@dozimed.ro

  http://www.dozimed.ro

   

  Related Posts