spot_img

Program de formare a personalului medical în domeniul nutriției clinice

Spitalul Clinic de Urgență “ Sfântul Pantelimon” Bucuresti implementează, începând cu data de 27.12.2017, proiectul “Program de formare a personalului medical în domeniul nutriției clinice în scopul reducerii morbidității pacientului oncologic”, cod contract POCU/91/4/8/107712.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4, Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, cod apel POCU/91/4/8.

Valoarea totală a proiectului este de 6.773.520,28 lei, din care, finanțarea nerambursabilă în valoare de 6.652.692,37 lei este echivalentă cu 98,22% din valoarea eligibilă aprobată. Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FSE este de 5.719.244,79 lei (84,44%), valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național este de 933.447,58 lei (13,56%), iar Spitalul Clinic de Urgență “ Sfântul Pantelimon” Bucuresti va contribui cu 120.827,91 lei (2% din bugetul alocat).

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical, în domeniul prioritar de sănătate “ Cancer ”, prin derularea unui program de formare specifică în domeniul utilizării nutriției clinice, în scopul reducerii morbidității pacientului oncologic pentru 600 de profesioniști din domeniul medical, asigurarea unui nivel înalt de calitate al formării, prin actualizarea programelor existente și prin participarea la schimburi de experiență / schimburi de bune practici, în domeniile prioritare de sănătate, pentru promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, având ca prioritate creșterea accesului la servicii durabile și de înalta calitate în domeniul asistenței medicale.

Prin proiect, 220 de medici specialiști și 380 de asistenți medicali din domeniu, vor participa la cursuri de educație medicală continuă, teoretice și practice, cursuri care vor fi acreditate.

De asemenea, 60 de persoane din grupul țintă, vor participa la activități de schimb de bune practici și schimburi de experiență în state membre ale Uniunii Europene, concretizate în cursuri și workshopuri la congresele internationale, în domeniul  nutriției clinice la pacientul oncologic.

Rezultatele proiectului constau în îmbunătățirea nivelului de cunoștințe al celor 600 de profesioniști in domeniul sanitar, in actualizarea programelor existente în domeniul oncologic, in publicarea unui manual teoretic de specialitate și a unui ghid de practică, într-un număr de 700 exemplare, care vor include elemente și standarde aferente strategiilor naționale și europene în domeniul nutriției clinice la pacientul oncologic.

Mai multe informații puteți obține de la Laura Ilie, Expert comunicare proiect, pe adresa de email: proiectnutritiepantelimon@gmail.com

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Parteneri

Karl Storz
Dopple Herz
icmed
Karl Storz

Medinst