• banner catena
  • PET-CT

    Aparat PET-CT nou de ultima generatie

    Aparat PET-CT nou de ultima generatie

    Centrul Pozitron Diagnosztika din Oradea a demonstrat treptat că investigaţia PET-CT are un rol hotărâtor în diagnosticul oncologic. Metoda PET-CT s-a născut din combinarea tomografiei computerizate cu tomografia cu emisie de pozitroni şi oferă informaţii suplimentare nu doar în legătură ...

    Read more